Har du fortsatt ikke fjernet oljetanken?

Når oljefyringsforbudet ble innført ble det slutt på å bruke oljetanker til fossilt brensel.

Det er fortsatt mange nedgravde tanker rundt omkring selv om forurensningsloven sier at de skal tømmes og fjernes når de ikke lenger brukes.

Eier du en slik tank – da kan vi hjelpe deg!

En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig

En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig

Forurensningsloven sier at tanker som tas ut av bruk skal tømmes, graves opp og leveres til godkjent deponi.

Overlat fjerningen av oljetanken til oss

Vi ordner alt for deg, trygt og sikkert – fra befaring til å frakte bort oljetanken.

Fjerne oljetank?
Slik går du fram

  • Finn fram all informasjon du har om tanken; alder, størrelse, type, plassering, siste tilstandskontroll og lignende.
  • Kontakt oss for befaring, gjennomføring og pris.
  • Alt arbeid knyttet til rensing, tømming, heving og transport, skal utføres av sertifisert firma.
  • Det er viktig at jobben blir skikkelig gjort – oljetanker er farlig avfall.

Hvem er ansvarlig for å fjerne eller sikre oljetanken?

Forurensningsloven § 7 er gjeldende. Det er huseier som er ansvarlig hvis det skulle forekomme lekkasje fra tanken. Det er ditt ansvar å enten fjerne, eller sikre tanken.

Sikring av tank innebærer at den må tømmes, renses, fylles, frakobles og plomberes. Merk deg at dette kun kan gjøres hvis din kommune tillater det. Du kan lese mer om temaet på www.oljefri.no.

Arbeidet må utføres av fagfolk med riktig utstyr og kompetanse.

Hva koster det å fjerne en nedgravd oljetank?

Hvor stor kostnaden for arbeidet blir avhenger av hva som må gjøres med oljetanken du har. Vi tar gjerne befaring og gir fast pris på arbeidet som skal utføres.

Kanskje er det andre i nærheten som også trenger å fjerne oljetank? Det kan gi deg lavere pris, når vi først er i samme område.

Kan oljetanken bli liggende?

Materialet i tanken har stor betydning for levetiden – oljetanker skal derfor kontrolleres jevnlig for å forebygge uhell, dette kaller vi tilstandskontroll av tank.

Tanker har begrenset levetid, og faren for lekkasje øker med alderen.

I noen tilfeller kan tanker bli liggende hvis den befinner seg under en bygg konstruksjon, og det blir vanskelig – eller uforholdsmessig dyrt – å få den opp. Da må du søke kommunen om fritak fra å fjerne den. Får du innvilget søknaden, må tanken som tidligere nevnt sikres.

Tilstandsrapporten må sendes til kommunen. Velger du å engasjere oss i Hedmark Service dokumenteres alt arbeid og vi sender rapport over utført arbeid til din kommune.

Din lokale samarbeidspartner

Rådgivning

Fast pris

Naborabatt

Klarna finansiering

Rådgivning

Klarna finansiering

Naborabatt

Klarna finansiering

Er du fortsatt usikker på hva du trenger hjelp til?

Vi hjelper deg gjerne! Kontakt oss for tips og råd via kontaktskjemaet nedenfor eller ring oss på 62882250 eller 90669067.