Oppdatering om Koronavirus

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles.
HS følger med på råd og tiltak som kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Sist oppdatert: 21. oktober kl. 10:30.