Oppdatering om Koronavirus

Hedmark Service AS ønsker å ta ansvar i forbindelse med den pågående Koronavirus-pandemien og gjør derfor fortløpende vurderinger/tiltak (eksempelvis karantene, håndhilsning, etc.) i henhold til retningslinjene og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

  • Vi ber om at kunder, leverandører og samarbeidspartnere ikke går inn på verkstedet eller kontorlokalet men møter utenfor kontorinngangen ved ankomst. Ring 62 88 22 50 så møter vi deg utenfor.
  • Vi har tilrettelagt for at noen kan ha hjemmekontor.
  • Vi har hengt opp plakater med vaner som forebygger smitte og antibac er tilgjengelig.
  • Som et forebyggende tiltak kommer ikke våre serviceteknikere inn i våre arbeidslokaler, men henter varer på rampen ute, dette for å hindre eventuell smitte begge veier. Hansker benyttes ved varebehandling.
  • Vi har redusert møtevirksomhet til et minimum.
  • Hygienetiltak er innført i våre lokaler.
  • Nettbutikken driftes som normalt.

Sist oppdatert: 16. mars 2020 kl. 13:30.