Førstehjelp

Sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi hjelper deg å oppfylle lovpålagte krav

Myndighetene stiller krav via HMS-reglementet og Arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal sørge for tilstrekkelig førstehjelpsutstyr, og det lett tilgjengelig.

Produktkatalog

Hedmark Service er Mediq-forhandler, og tilbyr et bredt utvalg av førstehjelpsutstyr.

Se produktkatalog

Service

Vi hjelper deg å utføre lovpålagt ettersyn.