Tjenester

Vår FUEL Technology-avdeling fikser det meste innen tanker, rør, graving og mer.

Tømmetjenester

Vi har solid erfaring med tømmetjenester med egne ADR-biler.

 • Oljeutskillere
 • Fettutskillere
 • Sandfang
 • Oljetanker
Kontakt oss
Tømmetjenester

Graving

 • Vi utfører gravetjenester tilpasset dine behov
 • Fjerning av oljetank
 • Mindre saneringsjobber
 • Utskifting av tanker

Fjerning av oljetanker
Nå haster det å fjerne den gamle oljetanken hvis du ønsker tilskudd fra Enova.

Fjerning av oljetank

Oljeutskillere/fettutskillere

 • Installering av nye oljeutskillere (utskifting av eksisterende)
 • Kontroll/prøvetaking (akkreditert labprøve)
 • Tømming
 • Drift og vedlikehold
Oljeutskiller

Rengjøring

 • Tankvask
 • Gassertifisering
 • Bistand med sannering ved uhell (lekkasjer)
Kontakt oss
Rengjøring av drivstoff

Spyletjenester

 • Spyling av tette rør
 • Spyling og rengjøring av brønner og sisterner
 • Spyling av asfalt og stenlagte plasser
 • Spyling av stikkrenner og dreneringer
 • Dreneringskummer
Spyletjenester

Drivstoffkvalitet

 • Prøvetaking + produktkontroll
 • Kamerakontroll (Fiber Optic)
 • Utbedring av forurenset drivstoff
 • Filtrering av urene produkter
Drivstoffkvalitet