Tanktjenester

Vår FUEL Technology-avdeling har solid erfaring og fikser det meste innen:
Tømmetjenester ›
Gravetjenester ›
Oljetanker ›
Olje-/fettutskillere ›
Tankrengjøring ›
Høytrykksspyling ›
Drivstoffkvalitet ›
Transport ›
Tømmetjenester ›
Gravetjenester ›
Oljetanker ›
Olje-/fettutskillere ›
Tankrengjøring  ›
Høytrykksspyling ›
Drivstoffkvalitet ›
Transport ›

Tømmetjenester

Vi har solid erfaring med tømmetjenester med egne ADR-biler.

 • Oljeutskillere
 • Fettutskillere
 • Sandfang
 • Oljetanker
 • Konvertering og produktbytte av drivstoff
 • Tømming og sperring av tanker som midlertidig tas ut av bruk
Kontakt oss

Gravetjenester

 • Vi utfører gravetjenester tilpasset dine behov
 • Fjerning av oljetank
 • Mindre saneringsjobber
 • Utskifting av tanker
 • Avdekking av tanktopp for feilsøking/utbedring
 • Avdekking av mannlokk
 • Montering av kum/sjakter
 • Kabelgraving
 • Diverse rørarbeid
Fjerning av oljetanker
Les mer

Oljeutskillere / fettutskillere

 • Installering av nye oljeutskillere (utskifting av eksisterende)
 • Kontroll/prøvetaking (akkreditert labprøve)
 • Tømming
 • Drift og vedlikehold
 • Rapportering og dokumentasjon til eier/bruker og kommuner
Les mer

Tilstandskontroll på drivstofftanker

For tanker over 3,2 m³ er det krav til periodiske tilstandskontroller og dokumentasjon.

Vi gjør hele jobben for deg – utfører kontrollen og sender inn dokumentasjon til kommunen.

Kontakt oss

Tankrengjøring

 • Tankvask
 • Gassertifisering
 • Bistand med sanering ved uhell (lekkasjer)
Kontakt oss

Høytrykksspyling

 • Spyling av tette rør
 • Spyling og rengjøring av brønner og sisterner
 • Spyling av asfalt og stenlagte plasser
 • Spyling av stikkrenner og dreneringer
 • Dreneringskummer
Kontakt oss

Drivstoffkvalitet

 • Prøvetaking + produktkontroll
 • Kamerakontroll (Fiber Optic)
 • Utbedring av forurenset drivstoff
 • Filtrering av urene produkter
Kontakt oss

Transport

 • Massetransport
 • Kjøring med krokbil
 • Frakt av væsker som bensin, diesel, etc.
Kontakt oss

Utleie av oljeutskiller

 • Utleie av oljeutskiller ved forurensning i grunn. En midlertidig løsning der permanent oljeutskiller er satt ut av drift
 • Vi hjelper til med utbedring av forurenset grunn
 • Tilsyn og tømming
Kontakt oss

Vi er energispesialister!

Energispesialist er en kvalitetssikringsordning som gjør det enklere og tryggere å finne bedrifter som spesialiserer seg på energitiltak. Energispesialist er tilknyttet prosjektene Oljefri og Energismart som har som mål å redusere energibruk og klimagassutslipp i boliger og bygg.

Hedmark Service AS er kvalifisert og sertifisert leverandør innenfor denne ordningen.

Energispesialist