Tips til valg av kompressor

Hvilken kompressor bør man velge?

Hva skal kompressoren brukes til?

Det viktigste er å definere bruksområdet. I tillegg bør du ta høyde for fremtidig luftforbruk. Noen ting å se etter:

 • Luftmengde: hvor mange liter/minutt kreves?
 • Trykk (bar)
 • Luftkvalitet (fuktig, tørr luft, pusteluft, etc)
 • Sikringsstørrelse/spenning (230V/400V og antall faser)

Stempel- eller skruekompressor?

Det finnes flere typer kompressorer. Stempelkompressor og skruekompressor er blant de mest vanlige.

ABAC B6000

Stempelkompressor

Fordeler

 • Lav kostnad ved innkjøp
 • Ofte mer portable
 • Ved lite forbruk
 • Når man ikke er avhengig tørr luft
 • Krever mindre vedlikehold

Ulemper

 • Høyt støynivå
 • Ikke like effektiv som en skruekompressor
 • 50/50 maskin. Ikke for kontinuerlig drift – må kjøles ned
 • Høyere oljenivå i lufta
 • Vibrering
MARK MSM Maxi

Skruekompressor

Fordeler

 • Svært lavt støynivå
 • Tåler kontinuerlig drift
 • Færre bevegelige deler
 • Høyere virkningsgrad
 • Mer luft til lavere energikostnader. Stempelkompressorer har inntak på 70–75%, mens en skrue ligger på 95%
 • Sparer penger over tid – lengre levetid

Ulemper

 • Kan være dyrere i innkjøp
 • Krever litt større tilsyn og service

Interessert i å lære mer?

Vi presenterer Trykkluftguiden

Kontakt oss

Send oss en e-post, eller ring 62 88 22 50.