Brannutstyr og brannsikkerhet

Nytt utstyr, montering, service, refylling og reparasjon.

Vi hjelper deg å oppfylle lovpålagte krav

Brannutstyr er pålagt alle huseiere og bedrifter i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven. Alle huseiere og bedrifter skal ”forebygge og begrense” brann gjennom ulikt brannutstyr. I tillegg til brannutstyr er det lover og regler om branntegninger og kontroller av dette. Vi tilbyr også brannkurs.

NS 3910-sertifisert

Våre serviceteknikere er sertifiserte av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Service

Vi hjelper deg å utføre lovpålagt ettersyn.

Tips til sjekk av brannapparat

Brannslokningsapparater bør kontrolleres på følgende måte minst fire ganger i året

Sjekk apparatet utvendig:

  • Se til at apparatet ikke har synlige skader og at plomberingen ikke er brutt
  • Undersøk at slangen er hel og at det ikke er fremmedelementer i utløpsdysen
  • Forsikre deg om at trykkmåleren peker på det grønne feltet

Vend apparatet:
Dette gjelder særlig pulverapparater. For å unngå at pulveret klumper seg bør apparatet vendes opp-ned to til tre ganger.

Kontroll og service av apparater i boliger:
Hvert år skal apparatet kontrolleres av en kompetent person, etter ti år bør det foretas en omfattende service på apparatet.