Leasing

Velger du å lease fremfor å kjøpe utstyr frigjør du kapital som ellers ville vært bundet opp. Kostnadene fordeles over perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening. Slik kan leasing bety fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift.

Slik kan leasing gi fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift

Økt handlekraft

Leasing gir inntil 100 % finansiering og frigjør driftskapital, som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

Enklere økonomistyring

Faste månedsutgifter gir forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

Økt konkurranseevne

Leasing gir full bruksrett; bedriften får tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, samt mulighet for utskiftning og oppgradering ved behov.

Skattefordel

Hele leasingbeløpet kan vanligvis utgiftsføres og trekkes fra i regnskapet.

Nesten alt kan leases

De fleste typer driftsutstyr, møbler og innredning kan inngå i en leasingavtale, så lenge det er snakk om selvstendig enheter, som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leasingavtalen.

Forsikring

Utstyr som leases må forsikres. Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør.