Salgs- og leveringsbetingelser

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder alle salg og tilbud.
Klikk her for å lese

Garanti og reklamasjon

Garanti

 • Garanti omfatter konstruksjonsfeil, materialfeil eller produksjonsfeil. Feil som skyldes naturlig slitasje, feil bruk, manglede vedlikehold, ytre påvirkning eller andre faktorer utenfor vår kontroll, dekkes ikke.
 • HS eller produsent har ikke noe ansvar for varer som er blitt montert av ikke-godkjente personer eller skader forårsaket av kunde.
 • Serviceintervallene på maskiner skal være overholdt for at saken skal anses som en garantisak.
 • Hvis kunde rekvirerer verkstedstøtte og det ikke kan påvises feil eller unormalheter, må kunde selv betale for merarbeidet i forbindelse med dette.
 • Reise- og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien. Garantiarbeid utføres mellom kl. 08.00 – 16.00 på hverdager. Vil kjøper at Hedmark Service AS skal utføre garantiarbeid på annen tid, vil differansen mellom overtidspris og ordinær timepris og eventuelt helgetillegg, bli belastet. Benytter kjøper andre firma til å utføre garantiservice uten Hedmark Service AS samtykke, bortfaller Hedmark Service AS sitt garantisvar.
 • HS sitt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi.
 • Reparasjoner som utføres på stedet etter kundens rekvisisjon eller anmodning, godskrives kun når dette på forhånd er skriftlig avtalt.
 • Reklamasjoner: eventuelle reklamasjoner må skje snarest mulig og innen 5 dager etter varens mottagelse.
 • Reparasjon på stedet når dette er avtalt, og hvor en HS-representant vil komme til stedet for så vidt mulig å foreta en reparasjon på stedet eller arrangere at produktet blir flyttet til et egnet sted for etterfølgende reparasjon. Når produktet blir flyttet til et annet sted for reparasjon, er ikke HS pliktig til å fremskaffe erstatningsprodukt i påvente av reparasjon, med mindre en tilleggsgaranti-service er avtalt skriftlig med kunden.
 • HS forsøker, at det innen 4 arbeidsdager sendes en tekniker, som påbegynner reparasjon av produktet på kundens adresse.

Garantien dekker ikke

 • Kjøring og reisekostnader på ikke-fastmontert utstyr, dette skal bringes til vårt verksted for reklamasjonsjobber. (Vil kjøper at Hedmark Service AS skal utføre garantiarbeid ut hos kunde, vil dette bli belastet med ordinære satser)
 • Utskiftingsomkostninger.
 • Slitasjeskader forårsaket bruk som ikke er i henhold
  til vedlikeholdsveiledning.
 • Garanti dekker aldri tapt arbeidsfortjeneste eller
  andre tap som kunde kan påføres ut ifra stå tid i forbindelse med en garantijobb. Forhandler kan ikke stilles ansvarlig for forsinkelser i arbeidet som skylde f. eks. sykdom, ekstreme værforhold, forsinket postgang etc.
 • Feil og mangler som skyldes feil bruk eller kan skyldes bruker, må dekkes av kunde selv.
 • Transportkostnader dekkes av kunden ved sending av varer.

Retur av varer og kreditering

 • All retur skal avtales skriftlig på forhånd og returskjema være vedlagt.
 • Returvarer skal være pakket i original emballasje og tydelig merkes med opprinnelige ordre-, fakturanummer og bestillingsnummer.
 • Returforsendelser skjer for kundens regning og risiko.
 • Retur av standard lagervare kan bare skje etter
  avtale med Hedmark Service AS. Kjøper belastes da med minimum 20 % av salgsverdien. Varene returneres for kjøpers regning og risiko. Retur av fabrikkbestilte varer kan ikke foretas.

Transportskader

 • Ved evt. transportskade på en vare er kunden forpliktet til å melde fra innen samme arbeidsdag elektronisk, og samtidig ha notert på fraktbrev for evt. å få dekket dette.

Angrerettskjema for nettbutikk

Angrerettskjema finner du her