Rengjøring av tanker og rørsystemer

Rengjøring av alle typer tanker og rørsystemer.

Med varmt vann vasker vi tanker og rørsystemer med ADR-lastebil. Vannet varmes opp under kjøring, slik at temperaturen er riktig ved ankomst.

Tankvasken kan utføres på flere måter:

  • Tradisjonell rengjøring med personer i tank
  • Innovativ rengjøring hvor det ikke er personer i tanken

Bruk av varmt vann gjør at tanken blir helt ren og fri for belegg og eventuelle bakterier. Etter vask med varmt vann er tanken helt tørr og fri for vann. Etter vaskingen har vi sluttkontroll, slik at man er garantert et bra resultat. Les mer om vår produkt- og tankkontroll.

Vi har ansatte som er godkjente gassertifikatutstedere. Disse utfører gasslogg under hele vaskeprosessen.