Noraid isposer (24 stk.)

Kontakt oss om produktet
  • Leveres i forsendelser på 24 stk.
  • Posen aktiveres ved rolig vridning. Deretter ristes posen, og kjølingen starter umiddelbart.
  • Isposen skal aldri legges direkte på bar hud på grunn av forfrysningsfare.

M740745