Oljeutskillere

Vi hjelper deg å følge lovpålagte krav.

Oljeutskiller

 • Funksjonskontroll
 • Vannprøve av utløpsvann
 • Laboratorieprøve – Akkridert laboratorie
 • Utvidet laboratorieprøve
 • Innsendelse av dokumenterer pålagt av din kommune
 • Salg og montering av nye oljeutskillere
 • Utskifting

Tømming, kontroll og rengjøring

 • Rengjøring av utskiller
 • Rengjøring av filter ved behov
 • Rengjøring av prøvetagningskum
 • Rengjøring av sandfang i utskiller
 • Rengjøring av ekstra sandfang
 • Rengjøring av rister utvendig-innvendig (vask)

Oljeutskiller, sandfang og rister er å betrakte som en a-væsketank og skal rengjøres med en godkjent ADR-bil, samt kamerautstyr for exx-0-sone. Med vår kombinasjon av utstyr og service vil du ha alt under kontroll. Kontakt oss for veiledning og tilbud!

Hva krever myndighetene?

12.3 Kontrollprøver: Virksomheten skal kunne dokumentere at gitte utslippskrav (for eksempel kravet til oljeinnhold) overholdes. Som regel er det standardkravet på 50mg/l som følger av § 15-7 i forurensingsforskriften som skal dokumenteres. Den fastsatte grenseverdien skal overholdes under normale driftsforhold. Prøvetakingsopplegget må stå i forhold til størrelsen på utslippet og konsekvensene av at kravverdien ikke overholdes.

Kontakt oss i dag!