Kontroll av tanker, drivstoff og mer

FUEL Technology fra Hedmark Service

Produktkontroll

Kontroll av bensin, diesel og andre produkter.

Rene tanker og rørsystemer – med rent innhold av riktig kvalitet – er viktig.

Hedmark Service har utviklet spesialutstyr i form av et fiberoptisk kamerasystem. Tankens innhold kontrolleres for å se om det finnes vann, slam, bakterier eller urent produkt. Utstyret kan så fjerne disse problemene – og dette uten stopp på anlegget. Vi er de eneste med dette utstyret i Norge!

Det tas opp prøver for eventuell laboratorietest og tankens bunnseksjon blir undersøkt. Alle urenheter vil da bli fjernet. Vi tar prøver av produktet som sluttkontroll for å se om resultatet er tilfredstillende. Det er også mulig å ta video av tankens bunn og produkt.

Kontakt oss i dag!

Tankkontroll

Kontroll og godkjenning av tanker.

  • Tradisjonell kontroll med personer i tank
  • Innovativ kontroll hvor det ikke er personer i tanken

Norske myndigheter har et eget lovverk for tidspunkt for når tanker skal kontrolleres. Er du usikker på tidspunktet for kontroll, ta gjerne kontakt. I tillegg utfører vi rengjøring av tanker og rørsystemer.

  • Prøvetaking av drivstoff ved mistanke om forurensning
  • Her får du ikke bare en papirrapport, men også en videorapport!

Vi kan også bytte ut og installere nye tanker.

Kontakt oss i dag!

Biodiesel og bioetanol

Vann er hovedproblemet i alt drivstoff – og problemet øker med innblanding av bio i produktene.

Biodiesel

Dagens diesel inneholder fra 5–7% biodiesel. Prosentandelen av bioprodukter i diesel vil øke i fremtiden, allerede idag brukes opp til 100% bio. Innblanding av bioproduktene i diesel krever helt andre vedlikeholdsrutiner siden innblandingen øker oppblomstringen av bakterier.

Derfor må man ha en helt annen vedlikeholdsplan på diesel. Vi hjelper dere med å holde tanken ren og fri for vann, slam og eventuelt fjerne bakterier.

Bioetanol

Mye av bensinen som selges idag inneholder 3–4% etanol. Det vil si at tanken må holdes fri for løst vann, og samtidig ikke inneholde for mye bunnet vann. Dette stoffet blander seg i løpet av sekunder med vannet i bensinen. Det kan skade motorer og ende opp med motorhavari. Bensin med for høyt innhold av vann øker drivstofforbruket.

Derfor trenger man en solid vedlikeholdsplan. Vi har måleutstyr for å måle bunnet vann i bensin. Vi kontrollerer om drivstoffet er tilfredstillende, hvis ikke kan vi fjerne alt av uønskede produkter.

Kontakt oss i dag!