Fjerning av oljetanker

Har du en tank som skal fjernes, byttes eller kontrolleres?

Vi hjelper deg!

Vår FUEL Technology-avdeling kan hjelpe deg med en rekke ting knyttet til oljetanker.

  • Fjerning av oljetanker/fyroljetanker/parafintanker
  • Utskifting av tanker
  • Tilstandskontroll av oljetanker
  • Sanering i forbindelse med forurensning
  • Og mer

Fjerning av oljetank

Fjern oljetanken før 2018 er over og få opptil 50.000 i støtte

Du kan få 20.000 kroner i støtte fra Enova når du fjerner oljefyr og tank samtidig som du legger om til en støttet varmeløsning. Støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Vi i Hedmark Service hjelper deg med å fjerne det gamle anlegget!

Les mer hos Enova

Kontakt oss for et godt tilbud

Send oss en e-post under med relevante opplysninger – eller ring 62 88 22 50 for veiledning.