Nyheter

Vi utvider med større fokus på oljeutskillere

av 9. mars 2015 april 20th, 2017 Ingen kommentarer
Oljeutskillere nyhet

Hedmark Service AS har nå gått til innkjøp av en ADR-lastebil tilpasset og utstyrt for arbeid med sandfang og oljeutskillere.

Oljeutskillere har i mange år vært en del av vårt arbeidsområde, men i noe begrenset utstrekning. Vi har utført funksjons- og driftskontroll sammen med prøvetaking av utslippsvannet til aktuell kommunes avløpsnett. På arbeid som for eksempel, tømming av sandfang, spyling og rens av rør, tak nedløp ol, samt lovpålagt tømming av oljeutskiller har vi benyttet oss av underleverandør. Erfaringen vi sitter med er at det har vært og er ønskelig med få leverandører og komplette løsninger. For å imøtekomme dette har vi gått til anskaffelse av eget utstyr. Vi har tro på at dere som kunder ser at HS med dette kan levere komplette løsninger på mange områder. Ved å ha eget utstyr og personell føler vi også på betydningen av å kunne kvalitetsikre tjenesten.

Prioritet på HMS

I denne bransjen er det ekstremt viktig å tenke sikkerhet. Vi er en av få som er ISO-godkjente. Det er utrolig viktig å ha et levende HMS-system i bedriftene, noe vi har stor fokus på. Sikkerheten er alfa omega, helse er viktig og vi fokuserer mye på det.  De fleste av våre kunder er gode på å stille krav og er opptatt av at tjenestene de kjøper skal utføres på en sikker og god måte. HMS er et levende tema og krever stadig oppdatering for å virke etter hensikt. ISO-godkjent er vi også.

Hedmark Service AS holder til i Mårveien 7, på Kongsvinger og har 20 ansatte.
Fra å være en familiebedrift for over 35 år siden, har Hedmark Service vokst ved blant annet oppkjøp av andre virksomheter og ved å utvide servicetilbudet i løpet av årene. Vi kan i dag tilby flere typer tjenester og vi utvider bedriften i retning av at det kan være riktig for fremtiden, mener eier og daglig leder Espen Jahnsrud.
I dag er Hedmark Service delt opp i flere avdelinger. Det er fortsatt kompressorer, porter, brann og førstehjelp, men utover dette har det tilkommet en del nyheter i de senere år. Hedmark Service har en innovativ gjeng som arbeider med drivstoff. I 2008 ble det bygd opp en ADR-trailer med spesialutstyr for arbeid på drivstofftanker og drivstoff. Traileren er utstyrt for arbeid uten å entre tanker, filtrering av drivstoff osv. Dette er de fleste godt kjent med i dag. Hedmark Service AS har med denne bilen skaffet seg en nisje, men føler nå at det er riktig å gå videre. I tillegg til drivstofftanker har vi også jobbet litt bak i kulissene med oljeutskiller. Dette er noe vi ønsker å arbeide mer aktivt med i tiden fremover.